ISTORIJA 

 

Seniausių užuominų apie Debeikių mokyklą randame parapijos klebono K.Mikelinsko parašytoje Debeikių parapijos ir bažnyčios istorijoje: “…šią bažnyčią 1852 m. gegužės 28 d. aplankė vyskupas M.Valančius, kuris savo ranka inventoriuje užrašė klebonui kai kurias pastabas…, kad įsteigtų parapijinę mokyklą….ir rūpintųsi, kad jaunuomenė skaitlingai ją lankytų”. Tikslių žinių apie tokios mokyklos įsteigimą neturime.

Po 1863 m. sukilimo, uždraudus lietuvišką spaudą ir mokyklas, Debeikių krašte veikė daraktorinė mokykla.

Debeikiuose buvo steigiamos rusiškos mokyklos. Mokyklos istorijoje randame rusiškos mokyklos baigimo pažymėjimą, išduotą 1891 m. Jonui Baniui.

 

Prasidėjus vokiečių okupacijai (1915 m.) mokykla Debeikiuose likviduojama. Ji vėl atidaroma 1918 m. rudenį Aknystų dvaro ponios Emilijos-Sofijos Jalinskaitės Venslovavičienės ir parapijos klebono iniciatyva.

Nuo 1949 m. Debeikiuose įsteigta septynmetė mokykla, o 1952/1953 m.m. įkuriama vidurinė mokykla.Mokykla išleido 41 abiturientų laidą. Mokyklą baigė 593 abiturientai, iš jų 204 įgijo aukštąjį išsilavinimą. 2001 m. mokykla reorganizuojama į pagrindinę mokyklą.

1920-1932 m. Julija Smetonaitė dirbo Debeikių mokykloje