Nuorodos

ŠVIETIMAS

Švietimo informacinių technologijų centras

Nacionalinis egzaminų centras

Atviros Lietuvos fondas

Švietimo kaitos fondas

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo plėtotės centras

Kauno regioninis distancinio mokymo centras 

Savaitraštis "Dialogas"

Mokyklų tobulinimo centras

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Šiaulių apskrities mokyklų puslapis

Pedagogų profesinės raidos centras

Lietuvos mokslas ir studijos

I*EARN - tarptautinis švietimo ir savitarpio pagalbos tinklas

Švietimo aprūpinimo centras

A.P.P.L.E

"Informacinis leidinys"

Socrates - Europos Sąjungos programa švietimo ir aukštojo mokslo srityje ;

Lietuvos centriniai interneto vartai ;

Infotestas ;

Studijų kokybės vertinimo centras;

Pilietinis ugdymas mokykloje;

Vadovėliai.lt

Šiuolaikinių didaktikų centras;

Valhalla - elektroninis vaikų ir jaunimo kultūros tinklas, nauja

E-mokykla prie Klaipėdos universiteto;

Švietimo politikos centras;

 www.negalia.lt/naujas/

 http://www.lass.lt/komp.html

 http://www.likit.lt/frames/turinys/turinys.htm

 http://www.emokykla.lt/

 http://www.kompirsveikata.lt/

 http://distance.ktu.lt/kursai/buitis/etb_2_3.htm

 http://www.draugiskasinternetas.lt/

http://vma.emokykla.lt/moodle
http://lom.emokykla.lt/ 
    http://www.emokykla.lt/lt.php/elektroniniai_leidiniai/veidrodis/nr_4_63/ikt_taikymas_mokymo_ir_mokymosi_kurybiskumui_stiprinti/1445

http://www.emokykla.lt/lt.php/calibrate/1134
http://www.likit.lt/term/z2odynas.html 
http://www.emokykla.lt/lt.php/dokumentai/kompiuterinio_rastingumo_standartai/52
http://vma.emokykla.lt/moodle/file.php/130/El_aplankas/21_29.pdf
    http://inovacijos.pedagogika.lt/lt/naujienos/files/Regina%20Sabaliauskiene%20Inovatyvus%20ugdymo%20metodai.pdf  
http://galimybes.pedagogika.lt
http://presentationsforteachers.com/

http://www-2.cs.cmu.edu/~mihaib/presentation-rules.html

Nuorodos mokiniams ir mokytojams

Apie lietuvių kalbą

Referatai

Lietuviškos programikes moksleiviams

Valstybinė kalbos komisija

Elektroninė mokykla

Dalykai

TINKLAS

Lietuviškos knygos metai

Turinio žinių kanalas

Literatūros ir dailės paminklai Lietuvos žemėlapyje

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija    

Šiaulių apskrities informatikų klubas

Skaitykla - straipsnių kompiuterine tematika katalogas

Lietuvos istorijos puslapis

Lietuvos fizikos mokytojų asociacija nauja

,,Kengūros" konkursas (matematika)

,,Alfa plius omega" (matematikams)

,,Lietuvių kalbos žinynas ir užduočių komplektai"

Biologija
         http://www.mblab.gla.ac.uk/~julian/Dict.html
         http://mcb.harvard.edu/BioLinks.html
        http://www.ou.edu/cas/botany-micro/www-vl/

Chemija
     http://www.chemfinder.com/
     http://www.ChemWeb.com
     http://hackberry.chem.trinity.edu/Infobahn/Paper38/
     http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html

Fizika .
     http://www.itpa.lt/~lfd/index.html
     http://www.fotonas.su.lt/
    http://www.geocities.com/SiliconValley/Byte/3101/
     http://www.het.brown.edu/physics/index.html
    http://www.het.brown.edu/news/index.html
    http://www.slac.stanford.edu/spires/hep/
    http://www.physicsweb.org/resources/
    http://www.fizika.ru

Gamtos mokslai

. http://neris.mii.lt/aa/

. http://www.nature.com/

 http://highwire.stanford.edu/

 http://animaldiversity.ummz.umich.edu

 http://www.nmnh.si.edu/msw/

Geografija

 http://www.geo.lt/

 http://www.maps.lt, http://www.zemelapis.lt

 http://www.klaipeda.net/

 http://www.vilnius.lt/new/gidas.php

 http://www.geog.le.ac.uk/

 http://geosim.cs.vt.edu/

 http://www.ed.gov/pubs/parents/Geography/

 http://www.icomos.org/WWW_VL_Geography.html

 http://www.geog.buffalo.edu/GIAL/netgeog.html

 http://www.nationalgeographic.com/index.html

Informatika

 http://www.likit.lt/

 http://www.logo.lt/

 http://www.delphi.lt/

 http://www.soften.ktu.lt/~virga/CGI_knyga/main.htm

 http://www.soften.ktu.lt/~kaspar/perl_cgi/

 http://zinynas.rainida.net/, http://discovery.ot.lt/ivadas/pamokos.htm, http://www.labas.com/internet/html/

 http://www.pagalba.ktu.lt/javascript.htm

 http://sk.mch.mii.lt

 http://mm.mch.mii.lt/

 http://aldona.mii.lt/pms/olimp/

 http://olympiads.win.tue.nl/

 http://www.teachweb.net/class/

 http://www.rkcsi.indiana.edu/

 http://www.weller.to/

 http:// www.isoc.org/internet–history/

 http://www.vanderbilt.edu/kidsandcomputers

 http://www.bwinf.de

 http://www.bwinf.de

 http://edu.h1.ru

 http://www.trizland.ru

Lietuvos aukštosios mokyklos

Kauno medicinos universitetas

Kauno technologijos universitetas

Kauno verslo kolegija

Klaipėdos universitetas

Lietuvos karo akademija

Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos muzikos akademija

Lietuvos teisės universitetas

Lietuvos veterinarijos akademija

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Šiaulių universitetas

Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

Vilniaus dailės akademija

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vilniaus universitetas

Kiti

Išminties zona

Lietuvos ilgalaikės ekonomikos plėtros strategija

KTU jaunųjų kompiuterininkų mokykla

Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras

www.day.lt